MÁY LẠNH XUẤT NHẬP KHẨU
0938 70 70 98 0918 22 78 98
Hỗ trợ trực tuyến:

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ - MỚI 100%

Aikibi HWS09C-SW

6,100,000 VNĐ

Aikibi HWS09-IC

7,700,000 VNĐ

Aikibi HWS12C- EM

6,700,000 VNĐ

Yuiki YK12

5,600,000 VNĐ

Yuiki YK18

7,700,000 VNĐ

Mitsubishi Electric GH13VA

11,600,000 VNĐ

Mitsubishi Electric GH18VA

18,600,000 VNĐ

Sharp X09SEW (Gas 410A)

7,600,000 VNĐ

Reetech RT09

5,150,000 VNĐ

Reetech RT12

6,350,000 VNĐ

Reetech RT18

8,850,000 VNĐ

Reetech RT24

12,450,000 VNĐ

APS/APO-120-SK+

6,550,000 VNĐ

Carrier CUR010

7,500,000 VNĐ

Carrier CVUR010

9,700,000 VNĐ

Carrier CUR013

9,200,000 VNĐ

Carrier CVUR013

11,500,000 VNĐ

Carrier CUR018

13,000,000 VNĐ

Carrier CVUR018

17,500,000 VNĐ

Nagakawa NS-C09TL

4,750,000 VNĐ

Nagakawa NS-C12TL

5,850,000 VNĐ

Nagakawa NS-C18TL

8,500,000 VNĐ

Nagakawa NS-C24TK

11,900,000 VNĐ

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,300,000 VNĐ

Electrolux 18CRF

11,900,000 VNĐ

Aikibi HWS09C-EM

5,250,000 VNĐ

Aikibi HWS12-IC

9,800,000 VNĐ

Aikibi HWS18C-SW

10,600,000 VNĐ

Aikibi HWS24C-SW

14,100,000 VNĐ

Aikibi HWS28C-SW

14,850,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,600,000 VNĐ

Daikin FTKD50HVMV (gas R22)

17,500,000 VNĐ

Sharp X12SEW (Gas 410A)

9,550,000 VNĐ

APS/APO-240-SK+

12,400,000 VNĐ

Funiki SBC09

5,200,000 VNĐ

Funiki SSC18

9,100,000 VNĐ

Funiki SSC12

6,350,000 VNĐ

Funiki SSC24

11,700,000 VNĐ

Kendo C012TT

6,750,000 VNĐ

Kendo C018TT

9,850,000 VNĐ

Kendo C009TT

5,150,000 VNĐ

Daikin FTKD35HVMV(gas R22)

11,300,000 VNĐ

HITACHI RAS-X10CB

9,100,000 VNĐ

HITACHI RAS-X13CB

11,400,000 VNĐ

HITACHI RAS-X18CX

16,200,000 VNĐ

Copyright @ 2014: MayLanhXuatNhapKhau.com

Máy Lạnh Xuất Nhập Khẩu

Tel: 0938 70 70 98 | 0918 22 78 98

Sài Gòn:(028) 54 39 6666 

CSKH: 1900 75 75 79