MÁY LẠNH XUẤT NHẬP KHẨU
0938 70 70 98 0918 22 78 98
Hỗ trợ trực tuyến:

Siêu thị máy lạnh

Panasonic C18FFH

Panasonic C18FFH

19,900,000 VNĐ
Panasonic C28FFH

Panasonic C28FFH

29,900,000 VNĐ
Panasonic C45FFH

Panasonic C45FFH

40,100,000 VNĐ
Panasonic CU/CS VU9SKH-8

Panasonic CU/CS VU9SKH-8

13,500,000 VNĐ
PANASONIC CU/CS-D28DB4H5

PANASONIC CU/CS-D28DB4H5

29,300,000 VNĐ
PANASONIC CU/CS-D34DB4H5

PANASONIC CU/CS-D34DB4H5

34,200,000 VNĐ
PANASONIC CU/CS-D43DB4H5

PANASONIC CU/CS-D43DB4H5

35,800,000 VNĐ
PANASONIC CU/CS-D50DB4H5

PANASONIC CU/CS-D50DB4H5

39,800,000 VNĐ
Panasonic CU/CS-PC18DB4H

Panasonic CU/CS-PC18DB4H

19,800,000 VNĐ
PANASONIC CU/CS-PC24DB4H

PANASONIC CU/CS-PC24DB4H

23,800,000 VNĐ
Panasonic PU18TKH-8 (2017)

Panasonic PU18TKH-8 (2017)

16,800,000 VNĐ
Panasonic PU9TKH-8 (2017)

Panasonic PU9TKH-8 (2017)

9,200,000 VNĐ
 DAIKIN FCNQ18MV1

DAIKIN FCNQ18MV1

23,000,000 VNĐ
 DAIKIN FCNQ21MV1

DAIKIN FCNQ21MV1

27,600,000 VNĐ
 DAIKIN FCNQ30MV1

DAIKIN FCNQ30MV1

31,500,000 VNĐ
Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

20,500,000 VNĐ
Daikin FHNQ24MV1V

Daikin FHNQ24MV1V

28,200,000 VNĐ
Daikin FHNQ30MV1V

Daikin FHNQ30MV1V

29,700,000 VNĐ
Daikin FHNQ36MV1V

Daikin FHNQ36MV1V

32,000,000 VNĐ
Daikin FHNQ42MV1V

Daikin FHNQ42MV1V

35,100,000 VNĐ
Daikin FHNQ48MV1

Daikin FHNQ48MV1

37,700,000 VNĐ
DAIKIN FTKC50RVMV (2017)

DAIKIN FTKC50RVMV (2017)

17,800,000 VNĐ
DAIKIN FTKC60QVMV (2016)

DAIKIN FTKC60QVMV (2016)

25,500,000 VNĐ
DAIKIN FTNE50MV1V

DAIKIN FTNE50MV1V

14,350,000 VNĐ
Copyright @ 2014: MayLanhXuatNhapKhau.com

Máy Lạnh Xuất Nhập Khẩu

Tel: 0938 70 70 98 | 0918 22 78 98

Sài Gòn:(028) 54 39 6666 

CSKH: 1900 75 75 79